Ga terug

Privacy statement

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Koninklijke Burgers’ Zoo B.V. (KvK 09010772), hierna Burgers’ Zoo genoemd. 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor Burgers’ Zoo is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de wetgeving.

Welke gegevens worden door ons verzameld? 

Van bezoekers die een online toegangskaartje kopen voor een dagbezoek: 
- Naam, postcode en woonplaats.
- E-mailadres.
- Bankgegevens.

Van abonnementhouders die een jaarabonnement bij ons afsluiten:
- Naam, postcode, woonplaats en land.
- E-mailadres.
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Telefoonnummer.
- Pasfoto.
- Bankgegevens.

Van bezoekers die een overnachting Burgers' Zoo Camp boeken:
- Naam, postcode, woonplaats en land.
- E-mailadres.
- Telefoonnummer.
- Nationaliteit.
- Handtekening.

Van bezoekers die een feestelijk of zakelijk evenement in ons park organiseren, zoals een kinderfeestje, schoolreisje of conferentie in ons Safari Meeting Centre:
- Contactgegevens.
- Betaalgegevens.

Van parkbezoekers die de camera’s passeren die bij onze dierenverblijven zijn geplaatst voor uw veiligheid en om onze dieren goed te kunnen observeren en verzorgen:
- Beeldmateriaal.

Van bezoekers van onze Nederlandse, Duitse of Engelstalige website: 
- IP-adres.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens om onze dienstverlening op elk gebied verder te verbeteren:

 1. Allereerst voor het garanderen van de veiligheid van onze dieren en u als bezoeker.
 2. Om u zo goed mogelijk te informeren met onze website, social media en magazines.
 3. Voor het versturen van e-mailnieuwsbrieven over onze dieren of andere activiteiten.
 4. Om contact met u op te kunnen nemen en te reageren op uw vragen om informatie.
 5. Om u passend te informeren over evenementen die interessant voor u kunnen zijn.
 6. Voor het snel en goed uitvoeren van overeenkomsten met u, zoals een abonnement.
 7. Voor het voeren van onze administratie en het innen van verschuldigde bedragen.
 8. Voor het voldoen aan de verplichting om onze administratie zeven jaar te bewaren.
 9. Voor de behandeling van geschillen en het mogelijk maken van accountantscontrole.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Burgers’ Zoo niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

Onze rechtsgronden voor de verwerking

Burgers’ Zoo heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens:

 • De toestemming die u ons heeft gegeven bij het invullen van uw gegevens.
 • Het op uw verzoek uitvoeren van een overeenkomst, zoals een abonnement.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld van de Belastingdienst.
 • De behartiging van ons gerechtvaardigde belang, met verdere uitleg hieronder.

Voor de hierboven als 2, 3, 4, 5, 7 genummerde doelen doen we een beroep op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden, intern beheer en historisch- en statistisch onderzoek.

Wij willen u als bezoeker van Burgers’ Zoo een optimale beleving bieden. Dit kunnen wij alleen als we weten wat uw wensen zijn. Daarom verrichten wij veel onderzoek en analyseren wij bijvoorbeeld data op onze website.

Op basis van deze data maken wij uw dagje uit en uw ervaring met onze website, social media en nieuwsbrief nog leuker, persoonlijker en informatiever. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk contact met onze bezoekers. Bijvoorbeeld als u vragen of klachten heeft.

We willen u als bezoeker bewust maken van het grote belang van de natuur. Dat doen we onder andere met informatieve stukken die we online verspreiden. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van de dieren in ons park en het natuurgebied dat we beschermen in Belize.

Bovendien denkt Burgers’ Zoo graag met u mee en daarom sturen we u per e-mail regelmatig informatie over speciale arrangementen, activiteiten en evenementen.

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit privacy statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

Uitwisseling met onze partners en andere partijen

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met onze partners. Denk hierbij aan partners die onze website en e-mailsysteem onderhouden.

Daarnaast delen we uw gegevens met de volgende derde partijen die u extra service bieden:

 • TicketCounter: voor het snel, safe en simpel kopen van uw online toegangskaartje.
 • E-Village: voor het ontvangen van gepersonaliseerde e-mails na uw toestemming.
 • Mews: voor het boeken van een overnachting Burgers' Zoo Camp.

Tenslotte delen we uw gegevens met derden die op de website van Burgers’ Zoo gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement ons Cookiestatement. Burgers’ Zoo verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Tenzij u:

 • Uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
 • Burgers’ Zoo wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Geen doorgifte aan landen buiten de EU

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

U ontvangt het liefst informatie die zo goed mogelijk aansluit bij uw persoonlijke interesses. Burgers’ Zoo maakt daarom gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Het belang van Burgers’ Zoo in het gebruik van deze technieken is gelegen in het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde berichten op basis van uw persoonlijke interesses. Bent u bijvoorbeeld met name geïnteresseerd in het oceaanleven? Dan houden we u hiervan extra op de hoogte. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor educatieve en statistische doeleinden. Daarnaast is het voor Burgers’ Zoo belangrijk om te weten welke doelgroepen zij bereikt en hoe zij daarop in kan spelen.

Noodzakelijke en verplichte bewaartermijnen

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. De Belastingdienst verplicht ons om onze administratie zeven jaar bewaren. Beelden van beveiligingscamera’s worden slechts zeven dagen bewaard.

Optimale beveiliging van persoonsgegevens

Burgers’ Zoo heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn uw rechten qua persoonsgegevens?

 • Inzagerecht: u kunt de door Burgers’ Zoo verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
 • Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
 • Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.
 • Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Burgers’ Zoo: www.burgerszoo.nl.

Vooraf toestemming voor nieuwe doeleinden

Burgers’ Zoo kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat we uw gegevens hiervoor gaan gebruiken. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

Klachten? 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over dit Privacy Statement of ons privacy beleid? Of wilt u een beroep doen op één van uw wettelijke rechten? Neem dan contact op met via info@burgerszoo.nl. We reageren dan binnen de verplichte termijn van vier weken op uw vraag of verzoek.