Ga terug

Voorwaarden cadeaubonnen Burgers' Zoo

Voorwaarde 1

Voorwaarde 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen voor een dagkaart of een jaarabonnement, die worden verstrekt door Burgers’ Zoo. De Burgers’ Cadeaubon wordt verstrekt bij de kassa van het park. Op deze cadeaubon staat een datum en een volgnummer genoteerd. Deze bon kan alleen bij de kassa van Burgers’ Zoo ingeleverd worden. De Burgers’ Cadeaubon is voor één persoon dagentree. De Burgers’ Abonnementenbon kan voor meerdere personen gelden. Dit wordt op de cadeaubon aangegeven.

Voorwaarde 2

Voorwaarde 2

Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Burgers’ Zoo behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Voorwaarde 3 en 4

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

De papieren cadeaubonnen voor dagbezoek of een jaarabonnement zijn tot één jaar na uitgifte eenmalig in te wisselen. De uiterlijke geldigheidsdatum staat op de papieren cadeaubon vermeld. Zodra deze datum is verstreken, verliest de bon haar waarde.  

Voorwaarde 5

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten

Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze receptie. Burgers’ Zoo zal uw vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen. U kunt de receptie tijdens openingstijden bereiken via het algemene nummer 026 442 45 34 of via het algemene emailadres info@burgerszoo.nl