Plek in het dierenrijk

Giraffen zijn evenhoevige herkauwers, net als bijvoorbeeld lierherten, bantengs, gnoes en waterbokken. Er bestaan een aantal variaties giraffen. Biologen zijn het er nog niet over eens, of het om verschillende soorten giraffen gaat, of dat het alleen om lokale variaties van één en dezelfde soort - dus om ondersoorten - gaat. In Burgers’ Zoo leeft in elk geval de Rothschildgiraffe. Dit is een vrij zeldzame vorm die in de natuur alleen in Kenia en Oeganda voorkomt.    

Eigenschappen van de Rothschildgiraffe

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Giraffen zijn qua lichaamsbouw helemaal erop aangepast om de bladeren in boomkruinen te kunnen bereiken. De mannetjes zijn 5,5 meter tot 6 meter lang. Zij eten meestal met hun nek helemaal gestrekt. De vrouwtjes zijn wat kleiner. In de natuur eten zij meestal met een wat schuin gehouden nek, wat lager aan de bomen. Zo voorkomen de geslachten concurrentie om voedsel.

Wist u dit al over Rothschildgiraffen?

 • Giraffen communiceren met elkaar met behulp van laagfrequente geluiden die wij mensen niet kunnen horen.
 • Biologen begrijpen het sociale systeem van giraffen nog niet helemaal. Zo lijken ze niet in hele hechte groepen te leven. Maar giraffen kunnen uitstekend zien en houden vanuit de hoogte alles heel goed in de gaten. Zelfs al zijn een aantal soortgenoten in het wild wat verder van elkaar verspreid, ze kunnen zich toch als een ‘groep op afstand’ gedragen.
 • Giraffen zijn niet ‘aanhalerig’. Ze mijden meestal lichaamscontact met soortgenoten en verzorgen elkaars vacht niet, zoals bijvoorbeeld zebra’s dat wel doen.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Giraffevrouwtjes zijn gedurende hun volwassen leven vaker wèl dan niet drachtig: een dracht duurt ongeveer 14 maanden. En zo’n drie maanden na de bevalling is een vrouwtje alweer opnieuw dragend! Giraffen bevallen staand. Het jong komt dus met een klap op de grond ter wereld, na een val van zo’n 1,5 meter! Gelukkig draait het jong daarbij instinctief, zodat het niet op het hoofd belandt, maar met de schouder de val breekt!

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Er woedt een eeuwige aanpassingsrace tussen giraffen en hun favoriete voedselplant: acacia’s. Om zich tegen vraat te beschermen, hebben acacia’s lange stekels. Het taaie giraffespeeksel zorgt ervoor dat de giraffe daar weinig hinder van ondervindt. Acacia’s waarschuwen elkaar bij vraat via stoffen in de lucht, zodat de bomen in de buurt op tijd bittere stoffen aan kunnen maken, die de giraffe niet lekker vindt. Om dit te omzeilen, foerageren giraffen tegen de windrichting in van boom naar boom. Elke zet van de één heeft dus weer een aanpassing van de ander tot gevolg!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

In Afrika leven nu nog zo’n 80.000 giraffen in het wild; ze worden als kwetsbaar beschouwd. In zeven Afrikaanse landen zijn giraffen inmiddels zelfs uitgestorven. De Rothschildgiraffe heeft een klein verspreidingsgebied en is behoorlijk zeldzaam. Door inspanningen van natuurbeschermers is hun aantal in het wild echter gelukkig weer wat toegenomen. Er zijn er nu zo’n 1.100 van. In Europese dierentuinen leven circa 350 Rothschildgiraffen. Het fokprogramma voor de Rothschildgiraffen geeft ons de kans om een belangrijke reservepopulatie veilig te beheren.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De Rothschildgiraffen in de Safari

In Burgers’ Safari leeft een vrij grote groep Rothschildgiraffen. Zij delen de Safari-vlakte met diverse andere hoefdieren, zoals breedlipneushoorns, waterbokken en Grant zebra’s. Zebra’s kunnen wel eens wat lastig doen tegen jonge hoefdieren van andere soorten. Pasgeboren giraffen staan daarom in Burgers’ Zoo eerst een aantal maanden met hun moeder en andere vrouwtjes met jongen in een apart verblijf. Dit verblijf is ook te zien vanaf het Safari-terras, het bevindt zich aan de linkerkant ervan.

Het hoofdvoedsel voor giraffen in Burgers’ Safari is luzernehooi, dat meer eiwitten en bladdeeltjes bevat dan gewoon hooi. De giraffen krijgen dit speciale hooi op hoogte in netten aangeboden. Dat is hun natuurlijke manier van eten, en bovendien kunnen dan de andere hoefdieren niet bij dit speciale hooi komen.

De nachten brengen de giraffen door in de stallen, behalve de warme zomernachten. ’s Winters, als de ondergrond van de vlakte bevroren is, blijven de giraffen ook overdag binnen in de stallen. Met hun extreem lange poten kunnen ze namelijk niet tegen een gladde ondergrond; het gevaar zou bestaan dat ze uitglijden en hun poot breken. De bezoekers kunnen dan vanuit de Bush een kijkje gaan nemen in de stallen van de giraffen.